Η παθιασμένη συνάντηση της Kuma και του Kubwa στο δρόμο.