Η βασίλισσα με καμπύλες επιδεικνύει τα πλούσια περιουσιακά της στοιχεία σε μια δελεαστική επίδειξη.