การนั่งรถเมล์กลายเป็นความบ้าคลั่งในการคลําตัวของเธอ