การยั่วยวนที่เย้ายวนนําไปสู่การเผชิญหน้าในห้องล็อกเกอร์ร้อน