Dakar và Fina tham gia vào một cuộc yêu đương đam mê và gợi cảm.