Một người phụ nữ Indonesia cưỡi con cặc của một người đàn ông để có một thời gian điên cuồng.