Những người lạ tham gia cùng đàn ông cho một bữa tiệc tại nhà nóng bỏng