Một người mới đến từ Philippines khám phá niềm vui của mình bằng ngón tay.