Cuộc gặp gỡ nóng bỏng của Claverie dẫn đến một cuộc gặp gỡ y tế nóng bỏng.